Salg av fast eiendom:

Ønsker du å selge din eiendom gjennom Malvik Spania Eiendom, er vårt mål å gjøre hele prosessen enkel og trygg for deg. Det kommer stadig nye krav og endringer i forhold til dokumentasjon, sertifikater, regler mm. Vi vil til enhver tid gi deg oppdatert oversikt over hva som er påkrevd. Vi hjelper deg med å fremskaffe de nødvendige attester og sertifikater som er påkrevd av spanske myndigheter.

For at vi skal selge din bolig en riktig og effektiv måte, er det nødvendig at du gir oss kopier av følgende dokumenter:

  • Skjøte bolig som skal selges
  • Skjøte bank lån, hvis det er pant i boligen som skal selges
  • NIE tilhørende alle eierne av eiendommen
  • Passkopi tilhørende alle eierne av eiendommen.
  • Bekreftelse fra administrasjonskontoret for sameiet om at du ikke har utestående faktura.
  • Dokumenter alle kontrakter som skal slettes, som vann, strøm etc.
  • Kopi av siste kommunale eiendomsskatt SUMA/IBI.
  • Cedula de habitabilidad, bekreftelse at boligen er beboelig.
  • Energisertifikat

Tenk alltid over alle kontrakter du har inngått.

Malvik Spania Eiendom er behjelpelig med annullering av alle kontrakter relaterte til salg av din bolig. Vi tar også turen med deg i banken for nødvendig annullering av fasttrekk av regninger relatert til boligen vi selger, og eventuell kansellering av bankkonto.

Malviks salgsprosess

Vår fremgangsmåte for et vellykket boligsalg i Spania

-til best mulig pris

Før du selger

Etter å ha befart eiendommen grundig sammen med deg, er vi klare for å danne oss et riktig bilde av hva som skal selges og hvem som er den mest aktuelle kjøpegruppen. Befaringen danner grunnlag for verdivurdering av eiendommen. Om ønskelig gir vi deg et tilbud på salg av eiendommen, slik at du vet hva du får og hvor mye det koster. Når oppdragsavtalen er signert innhenter vi nødvendige opplysninger for å selge eiendommen. Vi ordner med fotograf og styling om ønskelig. Til slutt utarbeider vi salgsoppgave som vi sammen med deg utarbeider til endelig resultat.

Under salget

Eiendommen offentliggjøres nå for salg i alle avtalte kanaler. Visningene gjennomfører vi som avtalt med deg. Og selvfølgelig på en god og trygg måte både for deg og interessentene. I etterkant av alle visninger, følger vi opp interessenter og kommer med status tilbakemelding til deg. Kommer det inn bud vil vi straks gi deg beskjed. Og rettlede deg gjennom hele prosessen.

Etter salget

Når boligen er solgt, setter vi opp en midlertidig kjøpekontrakt på spansk og norsk. Kontrakten sendes så partene for lesing. Det vil kreves et depositum av kjøper ved kontraktinngåelse. Resterende oppgjør skjer ved skjøteovertagelse. Der det er norsk selger og kjøper, kan sluttoppgjør ordnes med overføring i Norge. På overtakelsesdagen går vi sammen med deg og kjøper til Notaren. Vi bestiller tolk og hjelper deg med praktiske gjøremål relatert til salget av din eiendom.