Tjenester ved kjøp av fast eiendom og andre former for eiendomsoverdragelse.

Ved kjøp av fast eiendom i Spania vil du ha behov for hjelp gjennom alle faser i kjøpsprosessen. Vår viktigste oppgave er å ta deg gjennom prosessen og gjøre det hele så enkelt og trykt som mulig, ved å:

 • Bistå med søknad om spansk personnummer, NIE; enten gjennom personlig oppmøte eller fullmakt. Samt bistand ved opprettelse av spansk bankkonto, evt. pantelån.
 • Arrangere for signering av fullmakt enten i Spania eller i Norge.
 • Kontrollere at boligen er fri for heftelser, og ajour med skatter, avgifter og utgifter til vann og strøm, evt. andre leverandører.
 • Organisere for signering og tinglysing av skjøte på eiendommen hos spansk notarius publicus.
 • Være din tolk ved signering av skjøte hos notarius publicus.
 • Bistå med kontakt for skatterepresentasjon.
 • Representasjon gjennom notarialbekreftet fullmakt hvis du selv ikke ønsker å være tilstede under prosessen.
 • Navneendring i eksisterende kontrakter for eksempel hos vann- og strømleverandør, hos huseierforeningens, i forbindelse med kommunale avgifter med mere.

 

Statsautorisert oversetter fra spansk til norsk.
Konsulent

Malvik Spania Eiendom bruker Britta Råket Træthaug som vår konsulent for å utføre denne tjenesten.

Hun har arbeidet i Torrevieja-området siden 2002, både hos megler, servicekontor og advokatkontor, det meste som selvstendig næringsdrivende. I tillegg til å ha bred erfaring innen kjøps- og salgsprosesser, herunder arv og ulike typer for eiendomstransaksjoner (som gave/donasjon, opphør av felleseie, osv.), er hun i daglig kontakt med både administrasjon, notarius publicus og andre offentlige etater, både som tolk og konsulent.

Britta har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, i tillegg til translatøreksamen fra spansk til norsk ved Norges Handelshøyskole i 2006.

 

Arveoppgjør

Ved arveoppgjør kan vår konsulent:

Bistå i arvesaker og forsøker å gjøre en noe komplisert prosess så enkel som mulig.

Ved å gi oss fullmakt kan vi utføre de fleste formaliteter for deg her i Spania, slik at eiendom overføres til rettmessige arvinger. Dette inkluderer oppgjør av brukskonti og eventuelt overføring av bil i arvingenes navn.

Forskudd på arv, gave og donasjon

Forskudd på arv, gave og donasjon

For mange av oss vil vår sivilstatus endre seg i løpet av livet.  Er du for eksempel i en separasjonsprosess, vil du gi/donere en del av eiendommen til barn/barnebarn eller andre, eller ønsker du å selge din del av eiendommen til annen deleier kan vi bistå. Din personlige situasjon, samt eierforhold bestemmer hvilken type dokument og formell prosess som vil være mest relevant i ditt tilfelle.

Eksempler på nødvendig bistand kan være:

 • Bistand ved søknad om spansk identitetsnummer for mottager av gave.
 • Beregning av skatter og avgifter i forbindelse med transaksjonen.
 • Signering og tinglysing av donasjonen hos spansk notarius publicus.
 • Betaling av eventuell gaveskatt.
 • Korrekt registrering av donasjonen i eiendomsregisteret.